Overslaan en naar de inhoud gaan

Dear visitors, this site does not contain the actual information anymore, it is archived and will be deactivated on 1-7-2023.

For actual advices please go to our new site https://rijngelder.adult.nl.antibiotica.app/

Disclaimer

De adviezen in dit antibioticaformularium zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door de Antibiotica commissie Gelderse Vallei / Rivierenland.

De adviezen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast.

Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen van dit antibioticumformularium.

Op dit moment zijn alleen de behandeladviezen voor volwassenen volledig verwerkt in dit online formularium. De behandelaviezen voor kinderen komen in een later stadium aan bod. Daarvoor geldt nog steeds het vorige formularium. Voor kinderdoseringen verwijzen wij u naar www.kinderformularium.nl