Overslaan en naar de inhoud gaan

Dear visitors, this site does not contain the actual information anymore, it is archived and will be deactivated on 1-7-2023.

For actual advices please go to our new site https://rijngelder.adult.nl.antibiotica.app/

Home

Nieuws:

Vanaf 1-1-2023 zal het nieuwe regionale antibioticaformularium 'Rijngelder' in gebruik worden genomen en zal daar het meest recente antibiotica beleid staan. Gelieve alle linkjes in protocollen en onder favorieten verwijderen en deze nieuwe link toevoegen.

Welkom bij het AntibioticaBoekje van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

De antibiotica commissies van beide ziekenhuizen hebben deze website gevuld met de antibiotica adviezen zoals die in beide ziekenhuizen van kracht zijn. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor de beide ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen.

Op deze site vindt u adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

Eventuele suggesties vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u sturen aan: antibiotica@zgv.nl
Suggesties vanuit Ziekenhuis Rivierenland kunt u sturen aan: antibiotica@zrt.nl

 

Voor meer informatie betreffende de diagnostiek van infectieziekten, achtergrond van ziektebeelden en infectiepreventie verwijzen wij u naar een andere website.