Overslaan en naar de inhoud gaan

valaciclovir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors -> J05AB11 - Valaciclovir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Zelitrex

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
30 - 50
Dosering:
max. 1000 mg
Interval:
12 uur
GFR:
10 - 30
Dosering:
250-1000 mg
Interval:
24 uur
GFR:
<10
Dosering:
500 mg
Interval:
24 uur

Opmerkingen GFR algemeen:

Intermitterende hemodialyse
Behandeling van herpes simplex-infectie (excl. herpes labialis): 500 mg 1x per dag, immuungecompromitteerde patiënten 1000 mg 1x per dag; op dialysedagen toedienen na dialyse.
Behandeling van herpes labialis: 500 mg 1x per dag, op dialysedagen toedienen na dialyse.
Profylaxe van recidiverende herpes genitalis: 250 mg 1x per dag, immuungecompromitteerde patiënten 500 mg 1x per dag; op dialysedagen toedienen na dialyse.
Herpes zoster: 500 mg 1x per dag, op dialysedagen toedienen na dialyse.
Profylaxe van cytomegalo-virusinfectie na orgaantransplantatie: 1500 mg 1x per dag, op dialysedagen toedienen na dialyse.

Continue venoveneuze hemodialyse/hemo(dia)filtratie
Gebruik vermijden. Mogelijk alternatief: aciclovir intraveneus.

Peritoneaal dialyse
Behandeling van herpes simplex-infectie (excl. herpes labialis): 500 mg 1x per dag; immuungecompromitteerde patiënten 1000 mg 1x per dag.
Behandeling van herpes labialis: 500 mg 1x per dag.
Profylaxe van recidiverende herpes genitalis: 250 mg 1x per dag; immuungecompromitteerde patiënten 500 mg 1x per dag.
Herpes zoster: 500 mg 1x per dag.
Profylaxe van cytomegalo-virusinfectie na orgaantransplantatie: 1500 mg 1x per dag.

Renale eliminatie: 60-90%. 0% voor onveranderde vorm
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-239571.2
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie