Overslaan en naar de inhoud gaan

Preventie early onset neonatale groep B streptokokkeninfectie (GBS)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv

Opmerking:

2 miljoen IU iv opladen tijdens de ontsluiting en vervolgens iedere 4 uur 1 miljoen IU totdat het kind geboren is

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

clindamycine iv 900mg

Opmerking:

Starten tijdens ontsluiting en vervolgens 900mg iv iedere 8 uur totdat het kind geboren is

Algemene opmerkingen

Early onset” neonatale groep B streptokokken (GBS) infectie houdt in dat de ziekteverschijnselen (sepsis, meningitis, pneumonie) optreden vóórdat het kind 7 dagen oud is. De infectie is het gevolg van kolonisatie van het kind tijdens passage door het geboortekanaal.

In Nederland is circa 20% van de zwangeren draagster van GBS.  Circa de helft van de kinderen van draagsters raakt tijdens de geboorte gekoloniseerd. De kans op neonatale GBS infectie neemt aanzienlijk toe bij aanwezigheid van  risicofactoren zoals:

  • dreigende vroeggeboorte (< 37 weken)
  • langdurig gebroken vliezen (>24 uur) bij a terme neonaat
  • GBS kolonisatie in een voorgaande zwangerschap
  • eerder kind met early-onset sepsis met onbekende verwekker
  • eerder kind met GBS-ziekte
  • GBS bacteriurie of urineweginfectie in huidige zwangerschap

De effectiviteit van intrapartum antibiotica bij neonaten geboren uit GBS positieve moeders zonder risicofactoren is 85-90%.

Screening  op GBS dragerschap

Zodra zich bij een zwangere één van bovengenoemde risicofactoren voordoet wordt een rectovaginaal kweek ingestuurd.

Overweeg GBS screening bij GBS-positieve rectovaginale kweek in huidige zwangerschap zonder andere risicofactoren.

GBS-positieve kweken worden altijd doorgebeld.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-275449.5
Bijgewerkt: 11/19/2021 - 17:31
Status: Published