Overslaan en naar de inhoud gaan

arthritis, septisch - onbekende verwekker*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

+

gentamicine iv 7mg/kg eenmalig

Opmerking:

Gentamicine alleen overwegen bij patiënt met septische shock. Eénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling conform lokaal beleid.  Maximaal 2 giften empirisch geven..

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 4dd 4 weken tot 6

Medicatie:

cefazoline iv 1000mg 4dd 4 tot 6 weken

+

gentamicine iv 7mg/kg eenmalig

Opmerking:

Gentamicine alleen overwegen bij patiënt met septische shock. Eénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling conform lokaal beleid.  Maximaal 2 giften empirisch geven.

Algemene opmerkingen

Therapie aanpassen op geleide van de kweek.

Na 2 weken indien mogelijk over op orale therapie.

Behandelduur in principe 4 weken tenzij een traag klinisch herstel of daling van infectieparameters.

De belangrijkste verwekker is Staphylococcus aureus. 

Bij sepsis grotere kans op gram negatieve staven, daarom gentamicine toevoegen

Bij i.v. druggebruikers en patienten met perifeer vaatlijden moet, behalve met S. aureus, ook rekening worden gehouden met Pseudomonas aeruginosa.

Het is van essentieel belang om de verwekker te isoleren. Bij circa de helft van de patiënten met septische artritis zijn de bloedkweken positief. Indien de bloedkweken negatief zijn dient materiaal, verkregen via punctie, te worden gekweekt. 

De therapie bestaat uit het zonodig verwijderen van pus in combinatie met parenteraal toedienen van antibiotica in hoge doses op geleide van het antibiogram. 

Verwekker nog onbekend: 

Empirische antimicrobiële therapie is slechts verantwoord ná afname van bloedkweken, pus, punctaat of biopt: het is essentieel om de verwekker c.q. het antibiogram van de verwekker te kennen. 

Flucloxacilline en cefazoline geven dekking tegen S. aureus en streptokokken. Cefazoline komt in aanmerking bij penicilline allergie.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-280699.8
Bijgewerkt: 01/18/2022 - 16:05
Status: Published