Overslaan en naar de inhoud gaan

peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker

Algemene opmerkingen

Vancomycine bij intermitterende toediening: oplaaddosis: <60 kg 1500 mg/zak, >60kg 2000 mg/zak. Eénmalige dosis, daarna controle serumspiegels a 3-5 dagen (streefspiegel>15ug/ml). Daarna 25 mg/L.

+

Ceftazidim bij intermitterende toediening 1000-1500mg 1xper dag of bij continudosering oplaaddosering 500mg/l met een onderhoud van 125mg/l in alle wisselingen.

Therapie aanpassen op geleide van de kweekresultaten.

Een positieve dialysaat kweek wordt altijd doorgebeld. Het antibiogram is in de regel 2-3 dagen na het inzetten van de kweek bekend.

Duur afhankelijk van beloop

Voor vancomycine moeten serum-spiegelbepalingen worden gedaan.

Het belangrijkste teken van CAPD peritonitis is een troebel dialysaat. Als klinische symptomen komen voor buikpijn, koorts en braken. De diagnose wordt gesteld op het aantonen van leucocyten in het dialysaat (sterk verdacht indien >100 x 106/l of >50% polymorfonucleairen), gevolgd door een positief kweek-resultaat. Een negatief Gram-preparaat sluit de diagnose peritonitis zeker niet uit. Bloedkweken zijn zelden positief. In 75% van de gevallen is de verwekker een stafylokok waarbij S. aureus en S. epidermidis even vaak voorkomen. In 20% van de gevallen is de verwekker een aerobe Gram-negatieve staaf. Circa 5% van de gevallen wordt veroorzaakt door streptokokken, anaeroben, gisten of schimmels.

Bij verdenking op CAPD peritonitis wordt na inzenden van dialysaat voor (cito) Gram-preparaat en kweek gestart met antimicrobiële therapie gericht tegen de meest voorkomende verwekkers d.w.z. stafylokokken en gram-negatieve staven.

Intraperitoneale toediening van antibiotica heeft in het begin de voorkeur (snel hoge spiegels op de plaats van de infectie) boven systemische behandeling.

Aanpassen van de empirische therapie is noodzakelijk wanneer op dag 3 na starten van de intraperitoneale toediening het aantal leucocyten in het dialysaat nog steeds > 100 x 106/l is.

 

Bronnen

  1. Homepagina
  2. http://www.nefro.nl/uploads/m6/xn/m6xn3adtmGDVWwOwqDKy9A/richtlijn-PD-gerelateerde-infecties-2012.pdf

    Peritoneale dialyse gerelateerde infecties: preventie, diagnostiek en behandeling, NfN Richtlijn 2012

Categorie
Metadata

Swab vid: G-282883.2
Bijgewerkt: 07/31/2021 - 14:04
Status: Published