Overslaan en naar de inhoud gaan

prikaccident of seksueel contact

Algemene opmerkingen

Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans op HIV-seropositiviteit van de bron.
Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten.
Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden.
Bij een lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden.
Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot maximaal 72 uur na het incident.

Voor te nemen maatregelen i.v.m. risico op overdracht van hepatitis B en C wordt verwezen naar het draaiboek prikaccidenten of draaiboek seksaccidenten van de LCI.

Indien er een indicatie is voor PEP overleggen met een internist (-infectioloog/HIV-behandelaar) voor de keuze van de middelen.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8814.7
Bijgewerkt: 11/19/2021 - 18:02
Status: Published