Overslaan en naar de inhoud gaan

Salmonella typhi - buiktyphus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

of

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Medicatie:

azitromycine po 1000mg 1dd 7 dagen

Opmerking: Midden en Z.O. Azie

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Bij een typheus ziektebeeld is toediening van een antimicrobiëel middel vereist. Meest voorkomende verwekkers zijn Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A,  S.paratyphi B en S.paratyphi C, maar ook andere Salmonella soorten kunnen dit ziektebeeld veroorzaken m.n. bij immuun gecompromitteerde patiënten.

Voor het stellen van de microbiologische diagnose, m.n. in de eerste 2 ziekteweken, zijn bloedkweken essentieel. Faeces en urinekweken worden pas na 10-14 dagen positief. Wanneer, ondanks sterke klinische verdenking,  bloed-, en urinekweken en faeces-PCR negatief blijven, dient beenmerg en duodenaal secreet te worden gekweekt.

Ten aanzien van S. typhi, S. paratyphi A en S. paratyphi B geldt dat personen, werkzaam in voedsel verwerkende bedrijven (slagers, banket-bakkers, kelners), na klinische genezing bacteriologisch dienen te worden vervolgd tot 3x negatieve faeces kweken met een week tussenpoos. Dit geldt niet voor dragers van andere Salmonella soorten.

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8057.1
Bijgewerkt: 09/03/2015 - 10:18
Status: Published