Overslaan en naar de inhoud gaan

endocarditis profylaxe - ingrepen in de mondholte en de bovenste luchtwegen

Algemene opmerkingen

I Ingrepen in de mondholte waarbij profylaxe is geïndiceerd:

1. Alle tandheelkundige/mondhygiënische behandelingen waarbij het tandvlees wordt gemanipuleerd 
2. Alle wortelkanaalbehandelingen waarbij met het instrumentarium door het foramen apicale wordt gegaan
3. Alle extracties of verwijdering van wortelresten
4. Alle operatieve ingrepen in de mond
  a. Kaakchirurgische ingrepen, inclusief abcesincisie
  b. Parodontale chirurgie
  c. Operatieve ingrepen ten behoeve van implantaten, inclusief botankers ten behoeve van orthodontische behandelingen

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij:

1. Het geven van locaal anesthesie
2. Het nemen van intra-orale röntgenfoto’s (tandfilms, occlusale opnames)
3. Het aanbrengen, aanpassen of verwijderen van orthodontische apparatuur (plaatapparatuur en vaste apparatuur)
4. Natuurlijke uitval van (melk)gebitselementen
5. Optreden van bloeding van lippen of orale mucosa door een trauma

II Ingrepen in de bovenste luchtwegen waarbij profylaxe is geïndiceerd

1. Tonsillectomie en adenoidectomie
2. Sinusdrainage

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij ingrepen zoals:

1. Intubatie
2. Bronchoscopie met of zonder biopt
3. Pleurapunctie

Medicatie bij I en II:

Volwassenen: amoxicilline 2 gram per os bij voorkeur in dispersvorm of 2 gram iv, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os of iv, maximaal 2 gram, 30-60 minuten voor de ingreep.

 

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: clindamycine 600 mg per os of iv, 30-60 minuten voor de ingreep

Kinderen: clindamycine per os, 30-60 minuten voor de ingreep:

- tot 10 kg: 150 mg.

- 10 tot 30 kg: 300 mg.

- 30 tot 70 kg: 450 mg.

>70 kg: 600 mg.

of: clindamycine 20 mg/kg iv, maximaal 600 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

 

Bronnen

  1. Pubmed.gov publication # 26320109

    2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128.

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8817.4
Bijgewerkt: 02/04/2021 - 18:45
Status: Published